Greenpeace

Vraagstelling

In Amsterdam is zowel het Nederlandse alsook het Internationale hoofdkantoor van Greenpeace gevestigd. De vraagstelling vanuit Greenpeace was om te onderzoeken of beide vestigingen samengevoegd konden worden om zodoende kosten te besparen en efficiency voordelen te behalen. Daarnaast was duurzaamheid van de nieuwe locatie natuurlijk een belangrijk speerpunt.

Greenpeace heeft Solved ingeschakeld om te adviseren bij de huisvestingsstrategie en uitvoering hiervan.

Oplossing

In samenwerking met de managers Facilities en ICT van beide hoofdkantoren heeft Solved een analyse gemaakt van de bestaande situatie en verplichtingen. Vervolgens is een programma van eisen opgesteld waarbij, met behulp van een projectmanager, is gekeken naar de mogelijkheden om het Nieuwe Werken in te voeren in een optimaal duurzaam kantoorpand. Uiteindelijk is door Greenpeace besloten om het internationale hoofdkantoor te houden op de huidige locatie. Hiervoor is het huurcontract heronderhandeld.  Het Nederlandse hoofkantoor is verhuisd naar een oude Smederij in Amsterdam Noord die helemaal is omgebouwd naar een nieuw state-of-the –art kantoorgebouw met gebruik van vele duurzame toepassingen.

Solved werkt sinds 2012 als exclusief huisvestingsadviseur voor Greenpeace..


Dienstverlening


nieuwe huisvesting, kosten besparing


Bekijk onze cases