Het vinden van een nieuw onderkomen is voor organisaties een proces dat ze niet dagelijks doorlopen. Voor Solved is de aanhuur van commercieel vastgoed een kerntaak.

Om tot een afgewogen keuze te komen, brengen we uw wensen in kaart. Hiertoe stellen we een programma van eisen op. Niet alleen blijkt hieruit de benodigde oppervlakte, maar worden ook kwalitatieve, technische en financiële randvoorwaarden vastgesteld.

En ook hebben we uiteraard aandacht voor de functionele voorwaarden die voortvloeien uit uw eigen bedrijfsvoering.

Vervolgens kunnen we u ook echt de beste alternatieven presenteren, omdat we zicht hebben op het totale marktaanbod.

En vanzelfsprekend voeren we namens u de onderhandelingen met de verhuurder en zorgen we voor de contractafwikkeling.