Berichten laden...
 • Arbo Unie Solved

  Arbo Unie

  Arbo UnieVraagstelling Arbo Unie is een moderne, landelijk dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg met ruim 65 vestigingen. Arbo Unie heeft Solved ingeschakeld om te adviseren bij huisvestingsstrategie en uitvoering hiervan. Oplossing In samenwerking met de manager huisvesting en Raad van Bestuur heeft Solved een strategisch huisvestingsplan opgesteld met als doel op een realistische manier de huisvestingslasten…
 • Vitens Solved

  Vitens

  VitensVraagstelling Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland met haar verzorgingsgebied van Utrecht tot Leeuwarden. Aangezien Vitens ontstaan is uit een fusie van verschillende drinkwaterbedrijven is er veel overtollig (niet-productie gerelateerd) vastgoed. Vitens heeft Solved ingeschakeld om te adviseren bij huisvestingsstrategie en uitvoering hiervan. Oplossing Sinds 2010 levert Solved strategisch en transactieadvies aan Vitens. Een…
 • FNV Solved

  FNV

  FNVVraagstelling In het kader van de fusie van diverse FNV bonden dient er gekeken te worden naar mogelijke scenario’s voor de nieuwe huisvesting (ca. 15.000 m² kantoor) waarbij objectiviteit voorop staat. FNV heeft Solved gevraagd een strategisch huisvestingsplan op te stellen onderbouwd met SWOT analyses en financiële onderbouwingen. Oplossing Aan de hand van diverse gesprekken…
 • Bose Solved

  Bose

  BoseVraagstelling Door groei van de organisatie in Nederland ontstond de behoefte om te verhuizen naar een alternatieve locatie (ca. 4.500 m² kantoorruimte). Bose heeft Solved gevraagd om als onafhankelijke adviseur te adviseren bij het herhuisvestingstraject. Oplossing Solved heeft het programma van eisen voor het nieuwe kantoor opgesteld. Op basis van deze uitgangspunten is vervolgens het…
 • Staatbosbeheer Solved

  Staatsbosbeheer

  StaatsbosbeheerVraagstelling Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha natuur van en voor alle Nederlanders. Naast werkschuren en watergemalen heeft Staatsbosbeheer 1 hoofdkantoor en 4 regiokantoren (Tilburg, Groningen, Deventer en Amsterdam) in Nederland. De behoefte van Staatsbosbeheer was het inzichtelijk maken van de huisvestingsportefeuille (huurlasten, expiratiedata, opleververplichtingen) en het vervolgens efficiënter inrichten van de (regio)kantoren met een sterke nadruk…
 • Greenpeace Solved

  Greenpeace

  GreenpeaceVraagstelling De Vereniging Fondsenwervende Instellingen behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek. VFI heeft Solved gevraagd om inzichtelijk te maken wat de (financiële) consequenties zijn tussen de organisatie verhuizen ten opzichte van het heronderhandelen van het huidige huurcontract. Oplossing In samenwerking met de managers Facilities en ICT van beide hoofdkantoren…
 • VFI Solved

  VFI

  VFIVraagstelling De Vereniging Fondsenwervende Instellingen behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek. VFI heeft Solved gevraagd om inzichtelijk te maken wat de (financiële) consequenties zijn tussen de organisatie verhuizen ten opzichte van het heronderhandelen van het huidige huurcontract. Oplossing Solved heeft aan de hand van het programma van eisen een…
 • Plan Nederland Solved

  Plan Nederland

  Plan NederlandVraagstelling Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en betere levensomstandigheden voor meisjes. Plan was voor haar Nederlandse organisatie op zoek naar een nieuw kantoor in Amsterdam en een onafhankelijke adviseur die hierbij kon helpen. Oplossing Solved heeft na een grondige markt scan uiteindelijk een schitterend voormalig schoolgebouw gevonden met hoge plafonds, hoge raampartijen en uniek…
 • Qelp Solved

  Qelp

  QelpVraagstelling Qelp is een software bedrijf met een selfservice product voor smartphones. Qelp was gevestigd op de Herengracht in Amsterdam en was op zoek naar een nieuw en inspirerend kantoor dat aansloot bij de nieuwe fase van het bedrijf en tevens de toekomstige groei kon faciliteren. Oplossing Na het formuleren van de belangrijkste randvoorwaarden zijn…