Arbo Unie

Vraagstelling

Arbo Unie is een moderne, landelijk dienstverlener in de bedrijfsgezondheidszorg met ruim 65 vestigingen.

Arbo Unie heeft Solved ingeschakeld om te adviseren bij huisvestingsstrategie en uitvoering hiervan.

Oplossing

In samenwerking met de manager huisvesting en Raad van Bestuur heeft Solved een strategisch huisvestingsplan opgesteld met als doel op een realistische manier de huisvestingslasten te reduceren en flexibiliteit in de huurcontracten te vergroten. Solved ondersteunt Arbo Unie bij het uitvoeren van huurtransacties waaronder inbegrepen het opstellen van programma van eisen en business cases, marktinventarisaties en contractonderhandelingen.

Solved werkt sinds 2011 als exclusief huisvestingsadviseur voor Arbo Unie.

Dienstverlening

Kosten besparing, Nieuwe Huisvesting, Strategie

Arbo Unie Solved