FNV

Vraagstelling

In het kader van de fusie van diverse FNV bonden dient er gekeken te worden naar mogelijke scenario’s voor de nieuwe huisvesting (ca. 15.000 m² kantoor) waarbij objectiviteit voorop staat. FNV heeft Solved gevraagd een strategisch huisvestingsplan op te stellen onderbouwd met SWOT analyses en financiële onderbouwingen.

Oplossing

Aan de hand van diverse gesprekken met FNV medewerkers en reeds uitgevoerde analyses heeft Solved een strategisch huisvestingsplan opgesteld met een aantal mogelijke scenario’s. Na afronding van het strategisch huisvestingplan is Solved gevraagd het programma van eisen voor het nieuwe hoofdkantoor op te stellen inclusief een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van de huidige werkomgeving.

Dienstverlening

Kosten besparing, Nieuwe Huisvesting

FNV Solved