Greenpeace

Vraagstelling

De Vereniging Fondsenwervende Instellingen behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek. VFI heeft Solved gevraagd om inzichtelijk te maken wat de (financiële) consequenties zijn tussen de organisatie verhuizen ten opzichte van het heronderhandelen van het huidige huurcontract.

Oplossing

In samenwerking met de managers Facilities en ICT van beide hoofdkantoren heeft Solved een analyse gemaakt van de bestaande situatie en verplichtingen. Vervolgens is een programma van eisen opgesteld waarbij, met behulp van een projectmanager, is gekeken naar de mogelijkheden om het Nieuwe Werken in te voeren in een optimaal duurzaam kantoorpand. Uiteindelijk is door Greenpeace besloten om het internationale hoofdkantoor te houden op de huidige locatie. Hiervoor is het huurcontract heronderhandeld.  Het Nederlandse hoofkantoor is verhuisd naar een oude Smederij in Amsterdam Noord die helemaal is omgebouwd naar een nieuw state-of-the –art kantoorgebouw met gebruik van vele duurzame toepassingen.

Solved werkt sinds 2012 als exclusief huisvestingsadviseur voor Greenpeace..

Dienstverlening

Kosten besparing, Nieuwe Huisvesting

Greenpeace Solved