Staatsbosbeheer

Vraagstelling

Staatsbosbeheer beheert 265.000 ha natuur van en voor alle Nederlanders. Naast werkschuren en watergemalen heeft Staatsbosbeheer 1 hoofdkantoor en 4 regiokantoren (Tilburg, Groningen, Deventer en Amsterdam) in Nederland. De behoefte van Staatsbosbeheer was het inzichtelijk maken van de huisvestingsportefeuille (huurlasten, expiratiedata, opleververplichtingen) en het vervolgens efficiënter inrichten van de (regio)kantoren met een sterke nadruk op het verbeteren van de werkomgeving en realiseren van kostenverlaging.

Staatsbosbeheer heeft Solved ingeschakeld om te adviseren bij de huisvestingsstrategie en uitvoering hiervan.

Oplossing

In samenwerking met de manager bedrijfsvoering en de directie heeft Solved een analyse gemaakt van de bestaande situatie en verplichtingen. Vervolgens is een programma van eisen opgesteld waarbij, met behulp van een projectmanager is gekeken naar de mogelijkheden om het Nieuwe Werken in te voeren. Een aantal regiokantoren zijn verbouwd en opnieuw ingericht. Voor andere regiokantoren is gekozen voor een verhuizing. Voor alle locaties zijn nieuwe huurcontracten uit onderhandeld die de posities van Staatsbosbeheer beter waarborgen en waarbij substantiële besparingen zijn gerealiseerd op de huisvestingslasten.

Solved werkt sinds 2012 als exclusief huisvestingsadviseur voor Staatsbosbeheer.

Dienstverlening

Kosten besparing, Nieuwe Huisvesting, Strategie

Staatbosbeheer Solved