VFI

Vraagstelling

De Vereniging Fondsenwervende Instellingen behartigt de belangen van fondsen die middelen werven onder het Nederlandse publiek. VFI heeft Solved gevraagd om inzichtelijk te maken wat de (financiële) consequenties zijn tussen de organisatie verhuizen ten opzichte van het heronderhandelen van het huidige huurcontract.

Oplossing

Solved heeft aan de hand van het programma van eisen een overzicht gemaakt van geschikte verhuisalternatieven. Deze opties zijn financieel, kwalitatief en technisch doorgerekend zodat uiteindelijk een weloverwogen beslissing kon worden gemaakt.

Solved werkt sinds 2012 veel voor leden van VFI, zoals bijvoorbeeld Plan Nederland, Lepra Stichting en Greenpeace. Solved werkt ook voor Partos: de branchevereniging (115 leden) voor Internationale Samenwerking in Nederland.

Dienstverlening

Kosten besparing

VFI Solved