Tips And tricks

BETAALT U DE VERDUURZAMING VAN UW KANTOOR?

Handige checklist voor een duurzaam huurcontract

Veel MKB bedrijven realiseren zich niet dat overheidsregelgeving op gebied van duurzaamheid hen in de portemonnee kan raken. Verhuurders kunnen namelijk de verplichtingen om gebouwen duurzamer te maken, zo veel mogelijk bij huurders leggen. Het is daarom van belang om bij het verlengen of sluiten van een huurcontract goed geïnformeerd de onderhandelingen met verhuurder in te gaan om tot een evenwichtige verdeling van investeringen en besparingen te komen.

HUURCONTRACT (HER)ONDERHANDELEN

10 gouden tips voor een succesvolle (her)onderhandeling van uw huurcontract

Begin ruim op tijd! Timing is essentieel voor een succesvolle onderhandeling met uw verhuurder. Een huurcontract heeft een expiratiedatum met daaraan gekoppeld een opzegtermijn van doorgaans 12 maanden. Start een onderhandeling ruim voordat u moet opzeggen. Meer tijd voorkomt stress en geeft ruimte voor een goede voorbereiding. Hoe dichter u bij de opzegdatum komt, hoe beter de onderhandelingspositie van de verhuurder…

Belangenverstrengeling

The best of both worlds bestaat niet

Stel, u heeft een geschil met een leverancier. U stapt naar de advocaat. Omdat hij uw belangen moet behartigen, mag hij niet ook voor de tegenpartij werken. In uw zaak niet, maar ook niet in een andere zaak. Dat eist u. Logisch. Maar wanneer het gaat om bedrijfsmakelaars, zijn mensen vaak minder kritisch. Een bedrijfsmakelaar met twee petten lijkt te worden geaccepteerd. Met belangenconflicten tot gevolg. Hoe kunt u dit voorkomen? U treft hiervoor vragen aan die u kunt stellen aan uw adviseur, waardoor zij kleur moeten bekennen en u de juiste keuze kunt maken.

Kantoor inrichten / verbouwen

10 gouden tips voor een succesvol inrichtingsproces van uw kantoor

Stel een Programma van Eisen op. Deze omvat een ruimtelijk, technisch, functioneel en financiële component. Bepaal het DNA van uw organisatie en verbind hieraan een werkplekconcept. Hoeveel FTE moet er worden gehuisvest, krijgen ze allemaal hun eigen werkplek of wordt er met een flexratio gewerkt? Wenst u activiteit gerelateerd werken in te voeren? Wilt u gebruik maken van duurzame toepassingen in uw nieuwe kantoor? Een goede inventarisatie van mensen, wensen, eisen en drivers voor de organisatie is essentieel.